Zespół konkursowy:
Maks. 10 uczniów i opiekun (nauczyciel).

Jeden zespół ze szkoły.

Zadania konkursowe:

  • zapoznanie się ze sposobami wytwarzania energii, w tym OZE,
  • obliczenia zużycia energii dla szkoły i domu,
  • planowanie mikroinstalacji PV,
  • promocja zdobytej wiedzy.

Rejestracja:

Rejestracja trwa do 14 stycznia i jest możliwa tylko poprzez stronę internetową konkursu. Kliknij w poniższy link.

> Zarejestruj się <

Pula nagród 30 000 zł

Zespół konkursowy:
Maks. 5 uczniów i opiekun (nauczyciel).

Dowolna liczba zespołów ze szkoły.

Zadania konkursowe:

  • wybór tematu filmu,
  • napisanie scenariusza,
  • nakręcenie filmu,
  • promocja filmu.

Rejestracja:

Rejestracja trwa do 14 stycznia i jest możliwa tylko poprzez stronę internetową konkursu. Kliknij w poniższy link.

> Zarejestruj się <

Pula nagród 10 000 zł

Partnerzy