W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii zachęcamy każdego uczestnika konkursu do zapoznania się z zakładką PRZYDATNE.

Znajdziecie tu bazę wiedzy na temat:

  • źródeł energii, w tym w szczególności OZE;
  • ogniw fotowoltaicznych – ich specyfiki, parametrów jakie należy wziąć pod uwagę w czasie wykonywania bilansu energetycznego;
  • prawodawstwa;
  • ochronie środowiska;
  • zmianom klimatu;
  • i wielu innych